K.C.C.O. Clubwedstrijden v.a. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58e KCCO clubwedstrijd van Zondag 17 januari 2016:

 

Samenstelling van de Jury:

 

1) Roger Horseele, voorzitter KCB – wevac

2) Leslie Eggermont –lid KBAC –wevac

3) Werner Van Branteghem-jury voorzitter- KBAC –wevac

4) François Aelbrecht – secretaris VTB Kultuur video Beveren- Vakov

5) Walter De Cock-voorzitter Video Filmclub Genk- Livac

 

Palmares Beginners:

 

1) Rudy Verfaillie met de film  De Mercator op sleeptouw naar het droogdok 65,2 %

 

Palmares gevorderden:

 

1) Daniel De Vos en Jeannette Mortier met de film Natuur in eigen streek 83,6 %

2) Pierre Decru met de film The Tall , the Blue and the Deep 77,2 %

3) Jef Demarcke met de film  In het spoor van de gebroeders Grimm 75,2 %

4) Daniel De Vos en Jeannette Mortier met de film Fascinating Colours 73   %

5) Jef Demarcke met de film Corsica het eiland rond 71,6 %

6a)  Walter Eeckhoudt met de film Fourneau St-Michel 71,4%

6b) Daniel De Vos en Jeannette Mortier met de film Kia Ora 71,4%

6c) Walter Eeckhoudt met de film The making of Sand Magic 71,4 %

9) Pierre Decru met de film  Vind ik leuk... 66,2 %

 

Festivalprijzen:

 

De Schaal van de Stad Oostende  aan de best geklasseerde cineast van het festival:

 Daniel De Vos en Jeannette Mortier met de film: NATUUR IN EIGEN STREEK.

De Schaal van de Stad Oostende  aan de tweede best geklasseerde cineast van het festival:

 Pierre Decru met: THE TALL,THE BLUE AND THE DEEP.

De medaille van de Provincie West-Vlaanderen aan een film met een West-Vlaams aspect: 

THE MAKING OF SAND MAGIC, van Walter Eeckhout.

De medaille van de Provincie West-Vlaanderen aan een film met een West-Vlaams aspect:

DE MERCATOR OP SLEEPTOUW NAAR HET DROOGDOK van Rudy Verfaillie.

De prijs WEVAC aan de 3de geklasseerde cineast van het festival. 

Jef Demarcke met de film: IN HET SPOOR VAN DE GEBROEDERS GRIMM.

 

Ereprijzen:

 

De wisselbeker Fernand Heffinck, eerste voorzitter van de K.C.C.O. aan de laureaat bij de Gevorderden:

NATUUR IN EIGEN STREEK van Daniel De Vos & Jeannette Mortier.

De wisselbeker De Hoop aan de laureaat bij de Beginners. IS NIET TOEGEKEND.

De wisselbeker Filmclub Velsen (NL) aan een film met een opmerkelijke totaalrealisatie:

 KIA ORA van Daniel De Vos en Jeannette Mortier.

De schaal Voorzitter Julien Loncke aan een film met een goede harmonie tussen beeld en geluid:

CORSICA HET EILAND ROND, van Jef Demarcke.

 

K.C.C.O- Speciale prijzen:

 

Prijs Grafische Bedrijf "LOVER" Julien Loncke. - voor een verzorgde generiek: aan de film:

IN HET SPOOR VAN DE GEBROEDERS GRIMM, van Jef Demarcke.

Prijs Daniël De Vos, ondervoorzitter-penningmeester K.C.C.O. voor het toeristisch aspect in eigen land aan de film:

FOURNEAU SAINT MICHEL, van Walter Eeckhout. 

Prijs Pierre Decru, secretaris K.C.C.O. voor de passende muziekkeuze: aan de film: 

FASCINATING COLOURS, van Daniel De Vos en Jeannette Mortier.

Prijs Louis Meulders, erelid K.C.C.O., erebestuurder Wevac en Jurysecretaris.  - voor een goede fotografie: 

aan de drie films: van het echtpaar Daniel De Vos- Mortier; NATUUR IN EIGEN STREEK - FASCINATING COLOURS - KIA ORA.

Jury secretaris: Louis Meulders-Lid KCCO –erebestuurder Wevac

 

57e K.C.C.O. Clubwedstrijd Zondag 18 januari 2015

 

JURY
Roger HORSEELE, voorzitter Koninklijke Cine Club Blankenberge (Wevac)
Leslie EGGERMONT, programmator Koninklijke Brugse Amateurcineasten (Wevac)
Werner VAN BRANTEGEM, Juryvoorzitter, Lid Koninklijke Brugse Amateurcineasten (Wevac)
Walter DE COCK, Voorzitter Video Filmclub Genk (Limburgse Videofilmers)
Norbert VAN ZANDWEGHE, Redactie clubblad, Koninklijke Cine Club Blankenberge (Wevac)
Jurysecretaris: Louis MEULDERS, erelid K.C.C.O., erebestuurslid Wevac
Palmares Beginners:
IN  OPDRACHT, van Rien van Sijl 67.8
Palmares Gevorderden:
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru 76,4
DISNEYLAND OOSTENDE, van Walter Eeckhoudt 72,2  
OP DE OEVERSTUSSEN MOSKOU EN ST PETERSBURG, van Jef Demarcke 72,2 
ZAND NODIG, van Walter Eeckhoudt 71,4
DE STAD VAN PETER DE GROTE, van Jef Demarcke 70,4
HOI FRYSLÅN, van Gust Opdedrynck 69,4
NOORD-CYPRUS, van Gust Opdedrynck 66
RIJNCRUISE  PROBUS, van Gust Opdedrynck 65,6 
Hoofdprijzen:
De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de best geklasseerde cineast van het Festival’ :
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru
Daar er voor de tweede Schaal van de Stad Oostende twee cineasten zijn met hetzelfde aantal punten, 
en hiervoor niets voorzien is in het wedstrijdreglement, stelt Pierre Decru  zijn schaal vrijwillig ter beschikking, 
waarvoor dank vanwege het Stadsbestuur en K.C.C.O. 
De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de tweede best geklasseerde andere cineast van het Festival’ :
OP DE OEVERS TUSSEN MOSKOU EN ST PETERSBURG, van Jef Demarcke
DISNEYLAND OOSTENDE, van Walter Eeckhoudt
De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een opvallende montage’  
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru
De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een West-Vlaams aspect’ :
ZAND NODIG, van Walter Eeckhoudt
De “CvB-trofee” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ :
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru
De “Prijs WEVAC” aan ‘de volgende  geklasseerde cineast van het Festival’ :
ZAND NODIG, van Walter Eeckhoudt
Ereprijzen:
De “Wisselbeker Fernand Heffinck, eerste Voorzitter van de K.C.C.O.” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ :
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru
De “Wisselbeker De Hoop” aan ‘de Laureaat bij de Beginners’ :
Niet toegekend
De schaal “Voorzitter Julien Loncke” aan ‘een film met een goede harmonie tussen beeld en geluid’ :
FRYSLÅN, van Gust Opdedrynck
De “Wisseltrofee Filmclub Velsen, NL” aan ‘een film met een opmerkelijke totaalrealisatie’ :
ZAND NODIG, van Walter Eeckhoudt
K.C.C.O. – speciale prijzen:
De prijs “Grafisch Bedrijf ‘Lover’ J. Loncke, Leffinge” aan ‘een film met een verzorgde  generiek’ :
DE STAD VAN PETER DE GROTE, van Jef Demarcke
De prijs “Daniël De Vos-Mortier, Ondervoorzitter-Penningmeester K.C.C.O.”als aanmoediging voor de laureaat bij de beginners’ :
IN OPDRACHT, van Rien van Sijl
De prijs “Pierre Decru, Secretaris K.C.C.O.” voor ‘het functioneel gebruik van een nieuwe techniek – de drone’ :
DISNEYLAND OOSTENDE, van Walter Eeckhoudt
De prijs “Marc Lefever, Public-relations K.C.C.O.” aan ‘een goede documentaire film’ :
THE RUSH FOR MORE, van Pierre Decru
De prijs “Louis Meulders, Erelid K.C.C.O., Erebestuurder Wevac” aan ‘een film met een goede fotografie’ :
RIJNCRUISE PROBUS, van Gust Opdedrynck
Louis Meulders, Secretaris Jury

 

56e K.C.C.O. Clubwedstrijd Zondag 19 januari 2014

 

Jury

1) Leslie EGGERMONT, Koninklijke Brugse Amateurcineasten (WEVAC)

2) Walter DE COCK, Filmclub Genk (Limburgse videofilmers)

3) Werner VAN BRANTEGHEM, (Koninklijke Brugse Amateurcineasten (WEVAC)

4) Magda WEYN, Videoclub Evergem (VAKOV)

5) Bruno VERHENNE, voorzitter Cine Club Waregem (WEVAC)

 

Palmares Beginners:

 

NEW YORK, een bruisende stad, van Rien van Sijl 68.8

 

Palmares Gevorderden:

 

DE POESTA waar hemel en aarde elkaar raken, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier 81

HERFST SYMFONIE, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier 75.4

WANDELING DOOR 60 JAAR KUNST, van Walter Eeckhoudt 74

GROETEN UIT MOSKOU, van Jef Demarcke 73.2

VERGANE CULTUUR, van Jef Demarcke 72.6

HISTORISCHE SITES Pamukkale en Efeze, van Marc Lefever 72.4

ATTRACTIE, van Pierre Decru 70.6

KENNISMAKING MET DE ALGARVE, van Jef Demarcke 70.4

ZOOTJE GEZOND, van Pierre Decru 68.2

DRENTHE, natuurlijk, van Pierre Decru 67

MONACORAMA, van Pierre Decru 66

JACHTFEEST 2013 BOUILLON, van Walter Eeckhoudt 65

 

Hoofdprijzen:

 

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de best geklasseerde cineast van het Festival’ :

Daniël De Vos en Jeannette Mortier, met DE POESTA waar hemel en aarde elkaar raken

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de tweede best geklasseerde andere cineast van het Festival’ :Walter Eeckhoudt, met WANDELING DOOR 60 JAAR KUNST

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een opvallende fotografie’ : 

DE POESTA waar hemel en aarde elkaar raken, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een opvallende montage’  

ZOOTJE GEZOND, van Pierre Decru

De “CvB-trofee” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ :DE POESTA, waar hemel en aarde elkaar raken, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier

De “Prijs WEVAC” aan ‘de derde geklasseerde  anderecineast van het Festival’ Jef Demarcke, met GROETEN UIT MOSKOU

 

Ereprijzen:

 

De “Wisselbeker Fernand Heffinck, eerste Voorzitter van de K.C.C.O.” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ :DE POESTA waar hemel en aarde elkaar raken, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier

De “Wisselbeker De Hoop” aan ‘de Laureaat bij de Beginners’ :Niet toegekend

De schaal “Voorzitter Julien Loncke” aan ‘een film met een goede harmonie tussen beeld en geluid’ :

HERFST SYMFONIE, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier

De “Wisseltrofee Filmclub Velsen, NL” aan ‘een film met een opmerkelijke totaalrealisatie’ :

WANDELING DOOR 60 JAAR KUNST, van Walter Eeckhoudt

 

Speciale prijzen:

 

De prijs “Grafisch Bedrijf ‘Lover’ J. Loncke, Leffinge” voor ‘een verzorgde  generiek’ : GROETEN UIT MOSKOU, van Jef Demarcke

De prijs “Daniël De Vos-Mortier, Ondervoorzitter-Penningmeester K.C.C.O.” voor ‘een goede leerrijke commentaar’ HISTORISCHE SITES Pamukkale en Efeze, van Marc Lefever

De prijs “Pierre Decru, Secretaris K.C.C.O.” voor ‘een goede toeristische impressie’ :NEW YORK, een bruissende stad, van Rien Van Sijl

De prijs “Marc Lefever, Public-relations K.C.C.O.” voor ‘een goede informatieve film uit eigen streek ’

VERGANE CULTUUR, van Jef Demarcke

De prijs “Louis Meulders, Erelid K.C.C.O., Erebestuurder Wevac” voor ‘de film met de beste

fotografie’ :DE POESTA waar hemel en aarde elkaar raken, van Daniël De Vos en Jeannette Mortier

 

Jurysecretaris: Louis MEULDERS, erelid K.C.C.O. , erebestuurder Wevac

 

KCCO wedstrijd 2014  Groepsfoto

 

55e K.C.C.O. Clubwedstrijd Zondag 13 januari 2013 14u30.

Jury:

1) Roger Horseele Voorzitter Kon. Cine Club Blankenberge.
2) Roos BROUCKE, lid Kinaro Roeselare

3) Werner VAN BRANTEGHEM, juryvoorzitter, lid Kon. Brugse Amateurcineasten
4) Denis DEGRYSE, bestuurslid Kinaro Roeselare

5) Christiane DE MILT, lid K.B.A.C., secretaris Wevac

 

Palmares Beginners:

1. LES PEINTRES À L’ÉPINE van Rien van Sijl, 68,2

 

Palmares Gevorderden:

1. BROODnodig van Walter Eeckhoudt, 76,2

2. SLENTEREN IN SLOVENIË van Pierre Decru, 74,8

3. NUSA INDAH van Jef Demarcke, 74,6

4. YOGYAKARTA van Jef Demarcke, 74,4

5. COME-BACK MANIA van Pierre Decru, 74,2

6. BIJ DE TORAJA’S van Jef Demarcke, 73

7. OOSTENDE ONDER ZEIL EN STOOM van Marc Lefever, 71,4

8. KITING van Marc Lefever, 69

9. FAIR LADIES IN TRAMMELENT, van Pierre Decru, 68,6

10. IHE WAY TO L.A. van Pierre Decru, 68,4

 

Hoofdprijzen:

 

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de Laureaat van het Festival’ : BROODnodig van Walter Eeckhoudt

 

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de tweede geklasseerde van het Festival’ : SLENTEREN IN SLOVENIË van Pierre Decru

 

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een West-Vlaams aspect’ : OOSTENDE ONDER ZEIL EN STOOM van Marc Lefever

 

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘een film met een West-Vlaams aspect’ : KITING van Marc Lefever

 

De “CvB-trofee” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ : BROODnodig van Walter Eeckhoudt

 

De “Prijs WEVAC” aan ‘de derde geklasseerde film van het Festival’ : NUSA INDAH van Jef Demarcke

 

Ereprijzen:

 

De “Wisselbeker Fernand Heffinck, eerste Voorzitter van de K.C.C.O.” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ : BROODnodig van Walter Eeckhoudt

 

De “Wisselbeker De Hoop” aan ‘de Laureaat bij de Beginners’ : Niet toegekend.

 

De schaal “Voorzitter Julien Loncke” aan ‘de film met een goede harmonie tussen beeld en geluid’ : Bij de Gevorderden : YOGYAKARTA van Jef Demarcke

 

Bij de Beginners : LES PEINTRES À L’ÉPINE van Rien van Sijl

 

De “Wisseltrofee Filmclub Velsen, NL” aan ‘een film met een opmerkelijke totaalrealisatie’ : BROODnodig van Walter Eeckhoudt

 

Speciale prijzen:

 

De prijs Grafisch Bedrijf “Lover” J. Loncke, Leffinge voor ‘een verzorgde generiek’ : FAIR LADIES IN TRAMMELANT van Pierre Decru

 

De prijs “Daniël De Vos-Mortier, Ondervoorzitter-Penningmeester K.C.C.O.” voor ‘de goede fotografie’ : SLENTEREN IN SLOVENIË van Pierre Decru

 

De prijs “Pierre Decru, Secretaris K.C.C.O.” voor ‘een mooi vakantiesouvenir’ : LES PEINTRES À L’ÉPINE van Rien van Sijl

 

De prijs “Jean-Pierre Devolder, Techniek & Webbeheer K.C.C.O.” voor ‘het menselijk aspect in de film’ : NUSA INDAH van Jef Demarcke

 

De prijs “Marc Lefever, Public-relations K.C.C.O.” voor ‘het aparte idee in de film’ : THE WAY TO L.A. van Pierre Decru

 

De prijs “Louis Meulders, Erelid K.C.C.O., Erebestuurder Wevac” voor ‘een film met een goed camerawerk’ : COME-BACK MANIA van Pierre Decru

 

Jurysecretaris; Louis MEULDERS, erelid K.C.C.O., erebestuurder Wevac

 

54e K.C.C.O. Clubwedstrijd zondag 15 januari 2012 14u00.

Jury:

1) Roger Horseele Voorzitter Kon. Cine Club Blankenberge.
2) Christiane De Milt Lid Kon. Brugse Amateur Cineasten & Secretaris WEVAC.
3) François Aelbrecht Juryvoorzitter Secretaris vtb Kultuur Video Beveren.
4) Paul Misplon Voorzitter Visual-Art Club Action Roeselare+VCWK Video Club Koksijde.
5) Freddy Markey Lid Visual-Art Club Action Roeselare.

 

Bij de Beginners werden drie films vertoond zonder jurering.

 
1 MINUUT AANDACHT van Peter Heedfeld
N€UROS van Peter Heedfeld
HOU ZE DROOG van Peter Heedfeld
Palmares Gevorderden:
 
1. DE TUIN VAN FRANKRIJK van Daniël De Vos & Jeannette Mortier, 79,6
2. ODE AAN EDVARD GRIEG van Daniël De Vos & Jeannette Mortier, 76,8
3. WEST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN van Walter Eeckhoudt, 74
4. VLIEG NIET EER JE VLEUGELS HEBT van Marc Lefever, 73,2
5. BOLLEN van Pierre Decru, 70,4
6. AIR BALLET van Pierre Decru, 70,2
VIVA CUBA van Gust Opdedrynck; 70,2
8. PROEVEN VAN BERLIJN van Jef Demarcke, 69,6
9. MADEIRA BLOEM VAN EEN EILAND van Jef Demarcke, 69,4
10.EXIT BOUNTY van Pierre Decru, 68,8
DRESDEN EN SÄCHSISCHE SCHWEIZ van Gust Opdedrynck, 68,8
12.SABAM VRIJ GELUID van Jean-Pierre Devolder, 68,6
13.LEVENDE STANDBEELDEN van Jean-Pierre Devolder, 68
ZANDSCULPTUREN BLANKENBERGE van Jean-Pierre Devolder 68
Hoofdprijzen:

 

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de Laureaat van het Festival’ :

DE TUIN VAN FRANKRIJK van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.

De “Schaal van de Stad Oostende” aan ‘de tweede geklasseerde van het Festival’ :

ODE AAN EDVARD GRIEG van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘de film met de beste fotografie’ :

VLIEG NIET EER JE VLEUGELS HEBT van Marc Lefever.

De “Medaille van de provincie West-Vlaanderen” aan ‘de film met de beste montage’ :

AIR BALLET van Pierre Decru.

De “CvB-trofee” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden’ :

DE TUIN VAN FRANKRIJK van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.

De “Prijs WEVAC” aan ‘de derde geklasseerde film van het Festival’ :

WEST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN van Walter Eeckhout.

 

Ereprijzen:

 

De “Wisselbeker Fernand Heffinck, eerste Voorzitter van de K.C.C.O.” aan ‘de Laureaat bij de Gevorderden” :

DE TUIN VAN FRANKRIJK van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.

De “Wisselbeker De Hoop” aan ‘de Laureaat bij de Beginners’ :

Niet toegekend.

De schaal “Voorzitter Julien Loncke” aan ‘de film met een goede harmonie tussen beeld en geluid’ :

BOLLEN van Pierre Decru.

De “Wisseltrofee Filmclub Velsen, NL” aan ‘een film met een opmerkelijke totaalrealisatie’ :

WEST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN van Walter Eeckhoudt.

 

Speciale prijzen:

 

De prijs “Grafisch Bedrijf “Lover” Leffinge voor ‘een verzorgde generiek’ :

ZANDSCULPTUREN BLANKENBERGE van Jean-Pierre Devolder.

De prijs “Daniël De Vos-Mortier, Ondervoorzitter-Penningmeester K.C.C.O.” voor ‘de goede commentaar’ :

WEST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN van Walter Eeckhoudt.

De prijs “Pierre Decru, Secretaris K.C.C.O.” voor ‘het cultureel aspect’ :

DRESDEN EN SÄCHSISCHE SCHWEIZ van Gust Opdedrynck.

De prijs “Jean-Pierre Devolder, Techniek & Webbeheer K.C.C.O.” voor ‘de goede sfeerschepping’ :

MADEIRA BLOEM VAN EEN EILAND van Jef Demarcke.

De prijs “Marc Lefever, Public-relations K.C.C.O.” voor ‘het historisch gegeven’ :

VIVA CUBA van Gust Opdedrynck.

De prijs « Louis Meulders, Erelid K.C.C.O., Erebestuurder Wevac” voor ‘een film met een goede fotografie’ :

ODE AAN EDVARD GRIEG van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.

De prijs “Peter Heedfeld” voor ‘het geslaagde geluid in de film’ :

LEVENDE STANDBEELDEN van Jean-Pierre Devolder.

 

Louis Meulders, Jurysecretaris
 
53e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 16 januari 2011
Jury:
1) Bernard Benoot VTB Spotlicht Lochristi Oost-Vlaanderen VAKOV
2) Christiane De Milt Lid Kon. Brugse Amateur Cineasten & Secretaris WEVAC.
3) François Aelbrecht Juryvoorzitter Secretaris vtb Kultuur Video Beveren.
4) Roos Broucke redactie Kinaro Roeselare
5) Roger Horseele Voorzitter Kon. Cine Club Blankenberge.
 
Palmares Beginners:
 
1) PATER DAMIAAN van Magda De Deken, Informatie, 70,6%
2) DUBBEL ZICHT van Peter Heedfeld, Fantasiefilm, 68,2%
3) BOLLEN van Peter Heedfeld, Fantasiefilm, 66,6%
DUOPLANK van Peter Heedfeld, Fantasiefilm, 66,6%
5) WALL STREET van Peter Heedfeld, Fantasiefilm, 65,4%
 
Palmares Gevorderden:
 
1. COSTA RICA SCHATKAMER VAN DE NATUUR van Daniël De Vos & Jeannette Mortier, Informatie, 85,4%
2. GEORGIA EN DE CAROLINA'S van Pierre Decru, Informatie, 77,2%
3. NEW YORK, THE CITY THAT NEVER SLEEPS van Marc Lefever, Informatie 75,8%
4. NI HAO CHINA van Jef Demarcke, Informatie, 73,4%
5. DIE EN DE TRANSHUMANCE van Fons & Betty De Block, Informatie, 73%
6. EEN FRATS VAN ROBY van Raoul Van Tyghem, Multi-Media, 71,8%
7. EEN DRUPPEL IN DE ZEE van Jean-Pierre Devolder, Fantasiefilm, 71%
8. VINGERTAAL van Pierre Decru, Fantasiefilm, 70%
9. DE VISSERSVROUWEN van Jean-Pierre Devolder, Fantasiefilm, 69;6%
10. CITYTRIP BERLIJN van Gust Opdedrynck, Informatie, 68,8%
11. PROBUS NAAR RIJN EN RUHR van Gust Opdedrynck, Informatie, 68%
12. KUNST IN OBERAMMERRGAU van Jean-Pierre Devolder,Fantasiefilm, 67,8%
 
Hoofdprijzen:
 
De "Schaal van de Stad Oostende" aan de Laureaat bij de Gevorderden:
COSTA RICA SCHATKAMER VAN DE NATUUR van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De "Schaal van de Stad Oostende" aan de Laureaat bij de Beginners:
PATER DAMIAAN van Magda De Deken.
 
De "Medaille van de Provincie West-Vlaanderen" aan de vice-laureat bij de Gevorderden:
GEORGIA EN DE CAROLINA'S van Pierre Decru.
 
De "Medaille van de Provincie West-Vlaanderen" aan de vice-laureaat bij de Beginners:
DUBBEL ZICHT van Peter Heedfeld.
 
De "CvB-trofee" aan de Laureaat bij de Gevorderden:
COSTA RICA SCHATKAMER VAN DE NATUUR van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De "Prijs WEVAC" aan de derde geklasseerde bij de Gevorderden:
NEW YORK, THE CITY THAT NEVER SLEEPS van Marc Lefever.
Ereprijzen:
 
De wisselbeker "Fernand Heffinck, eerste voorzitter van K.C.C.O." aan de laureaat bij de Gevorderden:
COSTA RICA SCHATKAMER VAN DE NATUUR van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De wisselbeker "De Hoop" aan de Laureaat bij de Beginners:
PATER DAMIAAN van Magda De Deken.
 
De "Schaal Voorzitter Julien Loncke" voor de goede harmonie tussen klank en beeld bij de Gevorderden:
COSTA RICA SCAHTKAMER VAN DE NATUUR van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De "Schaal Voorzitter Julien Loncke" voor de goede harmonie tussen klank en beeld bij de Beginners:
PATER DAMIAAN van Magda De Deken.
 
De wisseltrofee "Filmclub Velsen" voor een opmerkelijke totaalrealisatie:
NEW YORK, THE CITY THAT NEVER SLEEPS van Marc Lefever.
 
De wisseltrofee "Jean Imbrechts" voor een film met humoristische inslag:
EEN FRATS VAN ROBY van Raoul Van Tyghem.
Speciale prijzen:
 
Prijs "Grafisch Bedrijf 'LOVER' Leffinge" voor een verzorgde generiek:
NI HAO CHINA van Jef Demarcke.
 
Prijs "Daniël De Vos, Ondervoorzitter-Penningmeester K.C.C.O."voor een originele poëtische benadering:
EEN DRUPPEL IN DE ZEE van Jean-Pierre Devolder.
 
Prijs "Pierre Decru, secretaris K.C.C.O." voor de originele beeldvorming:
DUBBEL ZICHT van Peter Heedfeld.
 
Prijzen "Jean-Pierre Devolder, techniek & webbeheer K.C.C.O." voor de originele idee:
bij de Gevorderden: VINGERTAAL van Pierre Decru.
bij de Beginners: BOLLEN van Peter Heedfeld.
 
Prijs "Marc Lefever, Public Relations K.C.C.O." voor het stedebouwkundig aspect in de film:
CITYTRIP BERLIJN van Gust Opdedrynck.
 
Prijs "Louis Meulders, erelid K.C.C.O., erebestuurder Wevac" voor de goede fotografie:
GEORGIA EN DE CAROLINA'S van Pierre Decru.
 
Prijs "Peter Heedfeld" voor het geslaagde geluid:
DIE EN DE TRANSHUMANCE van Fons & Betty De Block.
Louis Meulders, Jurysecretaris
 
52e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 17 januari 2010
Jury:
1) Walter De Cock voorzitter video filmclub Genk Livac Limburg
2) Roos Broucke redactie Kinaro Roeselare
3) Willy Spegelaere Juryvoorzitter, Voorzitter 't Kasteel Zandvoorde, voorzitter WVFD.
4) Gabriël Van Wymeersch leraar muziek Oost-Vlaanderen
5) Denis Degryse penningmeester Kinaro Roeselare
 
Reeks Beginners:
 
1) Nikita - Marc Lefever 74%
2) Tijd vertraagd, Tijd vervaagd - Peter Heedfeld 69,2%
3) Minuut stilte - Peter Heedfeld 66,6%
4) Strandjuwelen - Peter Heedfeld 66,4%
5) Testbeelden - Peter Heedfeld 65,2%
Reeks Gevorderden:
 
1) Holderdebolder naar de Polder - Daniel De Vos & J.Mortier 85%
2) Uit aarde en vuur geboren - Jef Demarcke 74,6%
3) Kuren in Pastels - Pierre Decru 74,4%
4) Roads across and beyond the Badlands - Pierre Decru 73%
5) Grasduinen - Raoul Van Tyghem 72,2%
6) De Okerwegen - Georges Ruttiens 71,6%
7) Herfstkleuren in de Eifel - Jef Demarcke 71,4%
8) Oostende voor anker - Raoul Van Tyghem 67,2%
9) Champagne - August Opdedrynck 67%
10) La Place du Tertre - Georges Ruttiens 66,6%
Hoofdprijzen:
 
De Schaal van de Stad Oostende wordt toegekend aan de laureaat bij de Gevorderden: "HOLDERDEBOLDER NAAR DE POLDER" van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De Schaal van de Stad Oostende wordt toegekend aan de laureaat bij de Beginners: "NIKITA" van Marc Lefever.
 
De Medaille van de provincie West-Vlaanderen wordt toegekend aan de vice-laureaat bij de Gevorderden: "UIT AARDE EN VUUR GEBOREN" van Jef Demarcke.
 
De Medaille van de provincie West-Vlaanderen wordt toegekend aan de vice-laureaat bij de Beginners; "TIJD VERTRAAGD, TIJD VERVAAGD" van Peter Heedfeld.
 
De C.v.B.-trofee wordt toegekend aan de laureaat bij de Gevorderden: "HOLDERDEBOLDER NAAR DE POLDER" van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De Prijs WEVAC wordt toegekend aan de derde geklasseerde bij de Gevorderden: "KUREN IN PASTELS" van Pierre Decru.
Ereprijzen:
 
De Wisselbeker Fernand Heffinck, eerste voorzitter van de K.C.C.O. wordt voor één jaar toegekend aan de laureaat bij de gevorderden: "HOLDERDE-BOLDER NAAR DE POLDER" van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
De Wisselbeker De Hoop, wordt voor één jaar toegekend aan de laureaat bij de Beginners: "NIKITA" van Marc Lefever.
 
De Schaal Julien Loncke,voorzitter K.C.C.O., voor de goede harmonie tussen beeld en geluid bij de Gevorderden wordt toegekend aan "ROADS ACROSS AN BEYOND THE BADLANDS" van Pierre Decru.
 
De Schaal Julien Loncke, voorzitter K.C.C.O., voor de goede harmonie tussen beeld en geluid bij de Beginners wordt toegekend aan "NIKITA" van Marc Lefever.
 
De Wisseltrofee Filmclub Velsen, voor een opmerkelijke totaalrealisatie wordt toegekend aan "KUREN IN PASTELS" van Pierre Decru.
 
De trofee "De Zeewacht" voor de benadering van een cultureel aspect, wordt toegekend aan "GRASDUINEN" van Raoul Van Tyghem.
 
Speciale prijzen:
 
De prijs Grafisch Bedrijf " LOVER", voor de generiek, wordt toegekend aan "UIT AARDE EN VUUR GEBOREN" van Jef Demarcke.
 
De prijs Pierre Decru, secretaris K.C.C.O., voor de coloriet in de film wordt toegekend aan "DE OKERWEGEN" van Georges Ruttiens.
 
De prijs Jean-Pierre Devolder, techniek & webbeheer K.C.C.O., voor een origineel idee bij de beginners, wordt toegekend aan "TIJD VERTRAAGD, TIJD VERVAAGD" van Peter Heedfeld.
 
De prijs Marc Lefever, public-relations K.C.C.O., voor een goede reportage wordt toegekend aan "CHAMPAGNE" van August Opdedrynck.
 
De prijs Louis Meulders, erelid K.C.C.O., voor de goede fotografie, wordt toegekend aan "HOLDERDEBOLDER NAAR DE POLDER" van Daniël De Vos & Jeannette Mortier.
 
Louis Meulders, Jurysecretaris
 
51e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 18 januari 2009
Jury:
1) Bernard Benoot VTB Spotlicht Lochristi Oost-Vlaanderen VAKOV Oost-Vlaanderen
2) Georgette Wybo videoclub interactief Geeraardsbergen VAKOV Oost-Vlaanderen
3) Willy Spegelaere Juryvoorzitter, Voorzitter 't Kasteel Zandvoorde, voorzitter WVFD.
4) Christiane De Milt Lid Kon. Brugse Amateur Cineasten & Secretaris WEVAC.
5) Michel Wybo voorzitter videoclub interactief Geeraardsbergen VAKOV Oost-Vlaanderen
 

PALMARES CATEGORIE BEGINNERS

 

 1. ANDANTA E RITORNO, van Marc Lefever, laureaat 74,2%

2. MYANMAR, EEN BIRMAANSE ERFENIS, van Gabriël Jonckheere 70,6%

3. DUIZEND EN EEN NACHTEN, van Gust Opdedrynck 70,2%

4. OOSTENDE STAD AAN ZEE, van Gust Opdedrynck 68,8%

5. HET JAAR VAN HET KIND, van Magda De Deken 65,6%

 

Beginners buiten categorie:

 

LEREN VAN ELKAAR, van Pieter Heedfeld

WIND, van Pieter Heedfeld

 

PALMARES CATEGORIE GEVORDERDEN

1. LESBOS, NATUUREILAND BIJ UITSTEK, Daniël De Vos & Jeannette Mortier, laureaat 82,8%

2. SPIEGELS VAN EEN VERDWENEN TIJD, van Romain Gyssens 76,8%

3. VLUCHTHEUVELS VOOR DE GEEST, van Pierre Decru 76,6%

4. HET KAUNERTAL, van Romain Gyssens 73,6%

5. KUIEREN IN DE JURA, van Jef Demarcke 71,6%

6. MALABAR, van Pierre Decru 71,0%

7. DE LAATSTE AFSPRAAK, van Raoul Van Thygem 70,8%

8. EUROPA PARK, van Raoul Van Tyghem 69,8%

9. M'N VERRE VEURNE, van Georges Ruttiens 67,0%

 

Gevorderden Buiten categorie:

 

KITES SYMFONIE, van Jean-Pierre Devolder

BELLE EPOQUE FEEST, van Jean-Pierre Devolder

CHURCH ART, van Jean-Pierre Devolder

 

FESTIVAL EREPRIJZEN:

 

De wisselbeker Fernand Heffinck, eerste voorzitter van de K.C.C.O., aan de laureaat bij de Gevorderden: Daniël De Vos en Jeannette Mortier met de film "Lesbos, natuureiland bij uitstek".

De wisselbeker De Hoop aan de laureaat bij de Beginners: "Andanta e Ritorno" van Marc Lefever.

De wisselbeker Joost Maréchal aan een film met een voortreffelijke artistieke waarde: "Spiegels van een verdwenen tijd" van Romain Gyssens.

Schaal Voorzitter Julien Loncke aan een film met een goede harmonie tussen beeld en geluid bij de Gevorderden: "Het Kaunertal" van Romain Gyssens.

Schaal Voorzitter Julien Loncke aan een film met een goede harmonie tussen beeld en geluid bij de Beginners: "Duizend en één nachten" van GustOpdedrynck.

Medaille van de Provincie West-Vlaandere voor een vloeiend camerawerk in een film bij de gevorderden: "Malabar" van Pierre Decru.

Medaille van de Provincie West-Vlaanderen voor een West-Vlaams aspect in een film bij de Beginners: "Oostende, Stad aan Zee" van Gust Opdedrynck.

Schaal van de Stad Oostende aan een goede toeristische film bij de Gevorderden: "Vluchtheuvels voor de Geest" van Pierre Decru.

Schaal van de Stad Oostende aan een goede toeristische film bij de Beginners: "Andanta e Ritorno" van Marc Lefever.

De CvB-trofee aan een film met een originele cinematografische inhoud: "De laatste Afspraak" van Raoul Van Tyghem.

De Prijs Groepering WEVAV aan een film met een originele montagestructuur: "Spiegels van een verdwenen tijd" van Romain Gyssens.

De wisseltrofee Filmclub Velsen Nederland aan een film met een opmerkelijke totaalrealisatie: "Lesbos, natuureiland bij uitstek" van Daniël De Vos en Jeannette Mortier.

 

SPECIALE PRIJZEN:

 

Prijs Grafisch Bedrijf LOVER voor een verzorgde generiek: "Kuieren in de Jura" van Jef Demarcke.

Prijs Daniël Devos, ondervoorzitter/penningmeester K.C.C.O., voor een goede fotografie in de film "Europa Park" van Raoul Van Tyghem.

Prijs Pierre Decru, secretaris K.C.C.O., voor een geslaagde reisdocumentaire: "Myanmar, een Birmaanse Erfenis" van Gabriël Jonckheere.

Prijs Romain Gyssens, programmeur K.C.C.O., ter aanmoediging van de laatst geklasseerde bij de Gevorderden: "M'n verre Veurne" van GeorgesTyttiens.

Prijs Violette Roman, cineaste K.C.C.O., ter aanmoediging van de laatst geklasseerde bij de Beginners: "Het Jaar van het Kind" van Magda De Deken.

 

50e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 20 januari 2008

49e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 21 januari 2007

48e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 15 januari 2006

47e K.C.C.O. Clubfestival Zondag 16 januari 2005

 

Terug naar boven

 

 BEZIT SCHENKT SLECHTS BLIJDSCHAP WANNEER JE HET DEELT

SENECA