Onze vereniging houdt zich sinds 25 november 1947 onafgebroken bezig met het verwezenlijken van films.

Alle genres komen in aanmerking: fictiefilm (met acteurs), documentaires, reportages, toeristische-, familie- animatie- reisfilms en Multimedia.

Gemiddeld duren de films tussen 10 tot 25 min., al zijn er uitzonderingen van 1 tot 45 min.

Er is een jaarlijks internationaal "Eén minuut film" festival waaraan iedereen kan deelnemen.

Er wordt nog uitsluitend gefilmd met videoapparatuur, S8/16mm filmers zijn natuurlijk óók welkom.

Montages gebeuren door middel van diverse PC programma’s.

Een film monteren is een beetje als een brief opstellen; er bestaan daar nu eenmaal regels voor, maar je hoeft het daarom niet altijd te volgen die regeltjes!

En ja, al filmt men met een laatste type  full HD & 4K camera, een fototoestelletje, gsm, tablet, smartphone: de opgenomen beelden zijn bruut materiaal dat kan bewerkt

worden tot één geheel en pas interessant wordt als het goed is opgebouwd.

Zoals het bij een brief of opstel past, zorgt men ook bij het monteren van een film voor een intro (aanhef) een essentieel hoofdstuk (doel, plot) en een slotfase (eindwoord).

De werk- en projectieavonden nemen plaats in lokaal Hotel Royal Astrid, zaal Beethoven, Wellingtonstraat 1, te Oostende.

Na elke projectie worden de films van de leden uitgebreid besproken op filmische aspecten.

Deze aanmerkingen en raadgevingen kunnen benut worden om de besproken films wat bij te schaven door bijvoorbeeld een andere montage toe te passen, muziekkeuze, inlassen of knippen van beeld, klank of tekst.

Leden kunnen met hun afgewerkte film gratis deelnemen aan het jaarlijkse clubwedstrijd 3de zondag januari.

De films worden beoordeeld door 5 juryleden.

Deze jury bepaalt welke films in aanmerking komen voor de Provinciale wedstrijd. (W-Vl. C.v.B. WEVAC) van daaruit wordt geselecteerd voor de Nederlandstalige C.v.B. wedstrijd.

Er kan ook ingeschreven worden op andere internationale Filmfestivals of  V.A.C. Vlaamse Amateur Cineasten wedstrijden.

Onze werking (films maken) gebeurt individueel of in clubverband.

De leden krijgen gelegenheid om op provinciaal of nationaal vlak, bepaalde cursussen te volgen zoals montage, regie, of jurering.

Op de werkavonden kan men bij gevorderde leden raad inwinnen bij de keuze voor aankoop van video- en montagematerieel, muziek, teksten.

K.C.C.O. is een club met een gemeenschappelijke hobby, los van politiek of publiciteit.

Niemand hoeft meteen lid te worden; kom gerust vrijblijvend enkele keren de sfeer opsnuiven.

Het ijs zal rap gebroken zijn.


Alle verdere inlichtingen en aankondigingen zijn terug te vinden op onze website nl. www.kcco.be

In de rubriek agenda kan je de datums van de geplande vergaderingen (start om 20 uur) terug vinden.

Iedereen is welkom.

Het bestuur van KCCO

Oproep aan alle MULTIMEDIA beoefenaars om aan te sluiten bij de filmclub KCCO-OOSTENDE  om samen onze hobby te beleven in ons clublokaal Hotel Royal Astrid Wellingtonstraat,1 - 8400 Oostende.

 

"Nieuwe leden zijn altijd welkom"  

(K.C.C.O. web wordt dagelijks up-to-date gehouden)